Sindrom Dado

Eruval – Zidno slikarstvo
Lolitina prostorija – Sjeverni zid

Dodirnite slike da biste ih uvećali (velika i najveća dimenzija) i da biste pročitali naslov.

Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Sjeverni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Projekcija na
cijelom ekranu  

Henry Purcell, King Arthur, “Hither this way”
Lewis – Mackerras, 1958