Dadove gravire

Dadove gravire

Eruval – Zidno slikarstvo
Kuhinja – Istočni zid

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Zadržite kursor na fotografiji za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2009).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (novembar 2008).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (avgust 2007).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (jun 2006).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Michel Poux (januar 2005).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (jun 2008).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (jun 2000).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2009).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2009).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (novembar 2008).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (mart 2005).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (jun 2000).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (jun 2000).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (novembar 2008).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2009).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2009).
Istočni zid kuhinje u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (jun 2010).

Henry Purcell, King Arthur, “The White Horse Neigh’d aloud”
Lewis – Mackerras, 1958