Sindrom Dado

Razgovor sa Dadom, 1985. godine

RTCG, TV Arhiv: Razgovor sa Dadom 1985. godine (26 min 29 s)
Autor: Labud Jovanović
Proizvodnja TVCG 1985. godine

∗   ∗

Dodirnite slike da biste ih uvećali (velika i najveća dimenzija) i da biste pročitali naslov.

Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Dado Perec Alphabets
Projekcija na
cijelom ekranu