Dadove gravire

Dadove gravire

Razgovor sa Dadom, 1985. godine

RTCG, TV Arhiv: Razgovor sa Dadom 1985. godine (26 min 29 s)
Autor: Labud Jovanović
Proizvodnja TVCG 1985. godine

∗   ∗

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje slika jednu za drugom.  Zadržite kursor na slici za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dado Perec Alphabets
Perec, Alphabets. Foto: Domingo Đurić.
Dadove gravire