Dadove gravire

Dadove gravire

Eruval – Zidno slikarstvo
Lolitina prostorija – Južni zid

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Zadržite kursor na fotografiji za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2009).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (novembar 2008).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (maj 2008).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Lazar Pejović (januar 2007).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (septembar 2006).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (jun 2006).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (decembar 2005).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Michel Poux (maj 2005).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (mart 2005).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (mart 2005).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (jun 2006).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Marija Bajagić (novembar 2004).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Michel Poux (novembar 2004).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (mart 2005).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Lazar Pejović (januar 2007).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (novembar 2008).
Južni zid Lolitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2009).

Henry Purcell, King Arthur, “I call ye all”
Lewis – Mackerras, 1958