Dadove gravire

Dadove gravire

Eruval – Zidno slikarstvo
Garaža

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Zadržite kursor na fotografiji za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Garaža u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Garaža u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Garaža u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2008).

Henry Purcell, King Arthur, “Come if you dare”
Lewis – Mackerras, 1958