Sindrom Dado

Eruval – Zidno slikarstvo
Lolitina prostorija – Istočni zid

Dodirnite slike da biste ih uvećali (velika i najveća dimenzija) i da biste pročitali naslov.

Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Projekcija na
cijelom ekranu  

Henry Purcell, King Arthur, “Let not a Moon-born Elf”
Lewis – Mackerras, 1958