Dadove gravire

Dadove gravire

Eruval – Zidno slikarstvo
Lolitina prostorija – Istočni zid

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Zadržite kursor na fotografiji za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (maj 2008).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (maj 2008).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (maj 2008).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Michel Poux (januar 2008).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (novembar 2007).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Lazar Pejović (januar 2007).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (mart 2007).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Michel Poux (maj 2005).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (mart 2005).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Michel Poux (jul 2005).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Michel Poux (januar 2005).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Michel Poux (maj 2005).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (mart 2005).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (mart 2007).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (septembar 2006).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Istočni zid Loitine prostorije u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).

Henry Purcell, King Arthur, “Let not a Moon-born Elf”
Lewis – Mackerras, 1958