Dadove gravire

Dadove gravire

Eruval – Zidno slikarstvo
Atelje od keramike
Zapadni zid – Jugozapadni ugao

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Zadržite kursor na fotografiji za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (novembar 2007).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (maj 2007).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (jul 2007).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Michel Poux (januar 2008).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (novembar 2007).
Zapadni zid ateljea od keramike u Eruvalu
Foto: Filip Ferari (avgust 2007).

Henry Purcell, King Arthur, “How blest are Shepherds”
Lewis – Mackerras, 1958