Dadove gravire

Dadove gravire

Eruval – Zidno slikarstvo
Atelje od keramike
Istočni zid – Jugoistočni ugao

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Zadržite kursor na fotografiji za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Istočni zid ateljea od keramike u Eruvalul
Foto: Domingo Đurić (oktobar 2008).
Istočni zid ateljea od keramike u Eruvalul
Foto: Michel Poux (oktobar 2009).
Istočni zid ateljea od keramike u Eruvalul
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Istočni zid ateljea od keramike u Eruvalul
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Istočni zid ateljea od keramike u Eruvalul
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Istočni zid ateljea od keramike u Eruvalul
Foto: Filip Ferari (jul 2007).
Istočni zid ateljea od keramike u Eruvalul
Foto: Filip Ferari (mart 2007).
Istočni zid ateljea od keramike u Eruvalul
Foto: Filip Ferari (maj 2007).

Henry Purcell, King Arthur, “What ho”
Lewis – Mackerras, 1958