Dadove gravire

Dadove gravire

Eruval – Zidno slikarstvo
Treći atelje

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Zadržite kursor na fotografiji za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Filip Ferari (novembar 2007).
Eruval: Treći atelje
Foto: Filip Ferari (januar 2007).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2007).
Eruval: Treći atelje
Foto: Filip Ferari (novembar 2007).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Filip Ferari (novembar 2007).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2007).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (april 2008).
Eruval: Treći atelje
Foto: Domingo Đurić (mart 2008).

Henry Purcell, King Arthur, “Thou Doting Fool”
Lewis – Mackerras, 1958