Dadove gravire

Dadove gravire

Dado – Zorzi Elegije na Cetinju

Zorzi Elegije (6 min 26 s)

Pošto je održana u toku ljeta 2009. godine na Venecijanskom Bijenalu, Dadova izložba nazvana Zorzijeve Elegije prikazana je 20. januara 2010. u njegovom rodnom gradu, na Cetinju. Ovu video Narodnog Muzeja Crne Gore, koja prikazuje namještanje izložbe, realizovala je Janica Djurić, umjetnikova kći.

∗   ∗

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Zadržite kursor na fotografiji za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Zorzi Elegije, Cetinje
Foto: Lazar Pejović.
Dadove gravire