Dadove gravire

Dadove gravire

Dado – Singer Gđe Milice Kiš
rođene Dragićević

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Zadržite kursor na fotografiji za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Mrs. Milica Kiš’ Singer
Foto: Domingo Đurić, mart 2009.
Mrs. Milica Kiš’ Singer
Foto: Domingo Đurić, mart 2009.
Mrs. Milica Kiš’ Singer
Foto: Domingo Đurić, mart 2009.
Singer gospođe Kiš
Foto: Domingo Đurić, april 2008.
Singer gospođe Kiš
Foto: Domingo Đurić, april 2008.
Singer gospođe Kiš
Foto: Domingo Đurić, april 2008.
Singer gospođe Kiš
Foto: Domingo Đurić, april 2008.
Singer gospođe Kiš
Foto: Domingo Đurić, april 2008.
Singer gospođe Kiš
Foto: Domingo Đurić, april 2008.
Singer gospođe Kiš
Foto: Domingo Đurić, april 2008.

Franz Schubert, Quatuor 15 (odlomak), Wiener Konzerthaus Quartet 

Efemerna skulptura napravljena specijalno za sajt u aprilu 2008. godine i martu 2009. godine, koja je uništena fotografisanja Domingo Đurića.