Sindrom Dado

Dado – Šangaj 2010
Svjetska izložba
Paviljon Crne Gore

Dodirnite slike da biste ih uvecali (velika i najveca dimenzija).

Poster Shanghai
Poster Shanghai
Poster Shanghai
Poster Shanghai
Poster Shanghai
Poster Shanghai
Poster Shanghai
Poster Shanghai
Poster Shanghai
Poster Shanghai
Poster Shanghai
Projekcija na
cijelom ekranu  

Oj, svijetla majska zoro, Himna Crne Gore 

Od 15. septembra do 31. oktobra 2010. godine, Dado je napravio devet posebnih platna nastalih iz fotografija koja su izložena na svjetskoj izložbi u Šangaju, u crnogorskom paviljonu.