Dadove gravire

Dadove gravire

Dadov intervju o Rekišou

Susret s Dadom, Eruval, novembar 2005 (15 min 42 s)
© Alexandra Deneux, 2006

Film Aleksandre Dene (Alexandra Deneux) realizovan povodom njenog diplomskog rada na temu Relikvijari Bernar Rekišoa na Višoj umjetničkoj školi u Avinjonu, Odsjek za konzervaciju i restauraciju umjetničkih djela.

Takođe poslušajte razgovor iz 1972. godine sa Alfred Pakmanom (Alfred Pacquement), o Rekišou (Na francuskom).

Posjetite oficijalni sajt posvećen djelu Bernara Rekišoa (Bernard Réquichot). (Na francuskom.)

Klikom na slike povećavate ih do velikog
i najvećeg formata

Projekcija na
cijelom ekranu  

Réquichot Réquichot
Bernard Réquichot na svom skuteru, 1961, mastilo na papiru, 22 × 17 cm.
Pisma Bernardu Rekišou Pisma Bernardu Rekišou
Lijevo: Pisma Bernardu Rekišou, 2002, kolaž, 250 × 122 cm, Konačno stanje.
Nacionalni Muzej Crne Gore. Foto: Lazar Pejović.
Desno: prvobitno stanje (2001). Foto: Alberto Ricci.
Pisma Bernardu Rekišou Pisma Bernardu Rekišou
Lijevo: Pisma Bernardu Rekišou, 2002, kolaž, 250 × 122 cm, Konačno stanje.
Nacionalni Muzej Crne Gore. Foto: Lazar Pejović.
Desno: prvobitno stanje (2001). Foto: Alberto Ricci.
Pisma Bernardu Rekišou Pisma Bernardu Rekišou
Lijevo: Pisma Bernardu Rekišou, 2002, kolaž, 250 × 122 cm, Konačno stanje.
Nacionalni Muzej Crne Gore. Foto: Lazar Pejović.
Desno: prvobitno stanje (2001). Foto: Alberto Ricci.
Pisma Bernardu Rekišou Pisma Bernardu Rekišou
Lijevo: Pisma Bernardu Rekišou, 2002, kolaž, 250 × 122 cm.
Nacionalni Muzej Crne Gore. Foto: Lazar Pejović.
Desno: Pisma Bernardu Rekišou, 2001. Foto: Alberto Ricci.
Dadove gravire