Dadove gravire

Dadove gravire

Dado – Urbani mobilijar

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje slika jednu za drugom.  Zadržite kursor na slici za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Urbani mobilijar
Place Gilles de Rais, 2009, kolaž, 10 × 8,2 cm.
Urbani mobilijar
Place Gustave Courbet, 2009, kolaž, 10 × 8,2 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 10 × 8,2 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 10 × 8,2 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 10 × 8,2 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 10 × 8,2 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 10 × 8,2 cm.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar, 2009, kolaž, 8,2 × 10 cm.

Pierre Schaeffer, Étude aux objets – 5e mouvementIna GRM 

Kolaži specijalno napravljeni za sajt prema fotografijama Dominga Đurića.