Dadove gravire

Dadove gravire

Dado – Audio dokumenti
Poruke

Neke od poruka koje je Dado ostavio webmasterovoj govornoj pošti tokom njihove saradnje. (Na francuskom)

19 jun 2008

Dado komentariše fotografiju svoje majke i djeda koja je izabrana za bibliografske podatke. Takođe podsjeća na vezu između Žerikoovih Glava Nabijenih na Kolac u Nacionalnom Muzeju Umjetnosti u Stokholmu (na strani Kolateralne štete) i Poslednje osude Van Ajka (članak Alis Beloni-Revald). Evocira Portret starca i mladića de od Girlandaja u Luvru, crtež tog istog starca u Nacionalnom Muzeju u Stokholmu.

19 jul 2008

Dado razmišlja o propratnoj muzici za Ptice Aušvica.

30 jul 2008

Dado predstavlja novo djelo za stranu Kolateralnih šteta.

26 avgust 2008

U starom izdanju Larusa Dado čita članak o Slovenima i želi da ih predstavi na strani Kolateralnih šteta.

18 septembar 2008, 11h55

Dado govori o slici Adam i Eva e(1954), gdje ističe darvinizam. Čita odlomak iz Kirkegardovog Traktata o očajanju:
“Da bi prikazali stvar kroz sliku, zamislimo štamparsku grešku koja se omakne autoru, štamparsku grešku koja ima savjest i koja se protivi autoru, suprotstavlja mu se, ne da mu da je ispravi, izaziva ga: ne! Nećeš me izbrisati, ostaću ovdje kao svjedok protiv tebe, biću svjedok da si ti samo jedan jadni pisac!”
Završava evocirajući Traktat o raspadanju Emila Ciorana.

18 septembar 2008, 12h19

Dado govori o nazivu slike Kraj svijeta (1955) koji je inspirisan rečenicom crnogorskog pjesnika Aleksandra Lesa Ivanovića: “Svaka smrt je kraj svijeta”.

8 oktobar 2008

Dado nabraja nova djela za svoj imaginarni Muzej:

8 novembar 2008

Dado dalje nabraja nove slike za svoj imaginarni muzej:

9 februara 2009

Poruka koju je Dado ostavio pozivom sa svog mobilnog telefona iz sale za reanimaciju gdje je bio hospitalizovan. Dado planira da stavi na sajt, crtežekoje je napravio na papirnim maramicama (kleenex) u bolnici.

20 februara 2009

Dado daje upute webmasteru da stavi na sajtu Ilustrovanu malu poštu za kreacioniste.

15 jul 2010

Dado daje upute webmasteru da stavi na sajt radove koje je pripremao za crnogorski paviljon svjetske izložbe u Šangaju tražeći da tu internet prezentaciju prati himna Crne Gore.

3 oktobra 2010

Dado povjerava da upravo radi za svoj internet sajt i računarski ekran. .

Niže: posljednji kolaži koje je Dado realizovao za svoj inernet sajt, na bazi fotografija Dominga Djurića.

Klikom na slike povećavate ih do velikog
i najvećeg formata

Projekcija na
cijelom ekranu  

Dado (Miodrag Đurić): kolaž
Dado (Miodrag Đurić): kolaž
Dadove gravire