Dadove gravire

Dadove gravire

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías

© Théâtre Français de la Musique, 2007

1996. godine, Dado realizuje dekore i kostime Lantoa za Ignacija Sančeza Mehiasa (Tužbalica za  Ignacija Sančeza Mehiasa) uz pomoć crtača tagova Stefana Bauša. Radi se o jednoj lirskoj tragediji koju je postavio Pjer Žurdan u Carskom pozorištu u Kompienju prema jednoj poemi Garsije Lorke i na muziku Stavrosa Ksarhakosa. Ovdje su predstavljeni posljednji minuti filma koji je realizovao Pjer Žurdan prema svojoj režiji.