Dadove gravire

Dadove gravire

Dado – Za Indiju

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje slika jednu za drugom.  Zadržite kursor na slici za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo na papiru, 29,5 × 19 cm.
Pour India
Bez naslova, 2008, mastilo i gvaš na papiru, 29,5 × 19 cm.

Johan Sebastijan Bah, Kantata br.36 “Schwingt freudig euch empor” (odlomak)
Günther Ramin, Leipzig, 1952