Dadove gravire

Dadove gravire

Kolateralne štete

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje slika jednu za drugom.  Zadržite kursor na slici za više informacija.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Kolateralne štete I
Kolateralne štete I, 2000, kolaž, 114 × 84 × 6 cm. Foto: Klod Lemarije.
Kolateralne štete II
Kolateralne štete II, 2000, kolaž, 114 × 83,5 × 6 cm. Foto: Klod Lemarije.
Saint Lazare
Saint-Lazare, Gisors, 1999, kolaž, 120 × 80 cm. Foto: Alberto Ricci.
Quai d’Orsay I
Quai d’Orsay I, 1999, kolaž, 120 × 80 cm.
Madlen Olbrajt, Velika Sveštenica kolateralnih šteta
Madlen Olbrajt, Velika Sveštenica kolateralnih šteta, 2008.
Foto: Domingo Đurić.

Učast Glavama pogubljenih Teodor Žerikoa (Nacionalni muzej umjetnosti, Stokholm).

Prema apostolu Bonifaciju (VII vijek), Sloveni su bili “najodvratniji i najpodliji narod od cijelog ljudskog roda. Živjeli su u patrijarhatu. Žrtvovali su životinje i zatvorenike, primijenjivali su kremaciju i na sahranama su organizovali gozbe i igre ratnika. Žene su se spaljivale na lomači svojih muževa.” (Larousse du XXe siècle, 1933)

Dadove gravire