Dadove gravire

Dadove gravire

Dado – Izložba u Šaplenu

Sindrom Dado (2 min 32 s)

Montaža na muziku Hendla prema fotografijama školskih posjeta izložbe “Sindrom Dado” održane od 12. januara do 16. aprila 2009. godine u “Espace Culturel Multimedia Chaplin” u Mant la Žoli, četvrt Val Fure.

→ Vidjeti takođe: Virtuelni prikaz izložbe.