Dadove gravire

Dadove gravire

Dado – Omaž Ingmaru Bergmanu

Koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na tastaturi da biste aktivirali prikazivanje fotografija jednu za drugom.  Klikom na slike povećavate ih do velikog i najvećeg formata.

Omaž Ingmaru Bergmanu
Omaž Ingmaru Bergmanu

Johan-Sebastijan Bah, Dobro temperovani klavir, fuga br.8 u B-molu
Marija Judina (1950) 

Efemerna skulptura napravljena specijalno za sajt u aprilu 2008. godine, koja je uništena fotografisanja Domingo Đurića.