Sindrom Dado

Dado – Omaž Ingmaru Bergmanu

Dodirnite slike da biste ih uvecali (velika i najveca dimenzija).

Omaž Ingmaru Bergmanu
Omaž Ingmaru Bergmanu
Projekcija na
cijelom ekranu  

Johan-Sebastijan Bah, Dobro temperovani klavir, fuga br.8 u B-molu
Marija Judina (1950) 

Efemerna skulptura napravljena specijalno za sajt u aprilu 2008. godine, koja je uništena fotografisanja Domingo Đurića.