Dadove gravire

Dadove gravire

Dadov intervju o Matisu i Avironu

Dado-Protivotrov (16 min 30 s)
Film Žizele i Luka Mešlera
© LGM, 1994
Prodaja DVD-a: LGM (lgm.meichler@free.fr)

Dado govori o Matisu, njegovoj antitezi u pogledu slikarstva i o Avironu. Dado takođe ima kuću u toj regiji, u Bez-de-Naussac, kuću u kojoj je napravio atelje.