Dadove gravire

Dadove gravire

Dado – Crnogorski anđeli

Crnogorski anđeli (Les Anges du Monténégro, 6 min 21 s)
Film Paskala Szidona
© Pascal Szidon, 2008

Režis Bokel je napravio djela od bronze poimenice Armana, Sezara, Ditmana, Matona, Rejnoa… i Dada. Devetog septembra 2007. godine, Režis Bokel i njegov pomoćnik Klod Anže su otišli u Eruval da bi zajedno sa Dadom napravili seriju Crnogorskih anđela

Uz dopuštenje Muzičkog kolegijuma Almae Matris – Coro e orchestra dell’univerità di Bologna predstavljena je njihova interpretacija Rekvijema od Majkl Hajdna.

Dadove gravire