Sindrom Dado

Dado – Izbor Crteža iz 2000-ih

Klikom na slike povećavate ih do velikog
i najvećeg formata

Projekcija na
cijelom ekranu  

Bez naslova Bez naslova
Bez naslova, 2009, kombinovana tehnika. Svaka stranica: 29,8 × 19,7 cm.
Bez naslova Bez naslova
Bez naslova, 2009, kombinovana tehnika. Svaka stranica: 29,8 × 19,7 cm.
Bez naslova Bez naslova
Bez naslova, 2009, kombinovana tehnika. Svaka stranica: 31,7 × 24,7 cm.
Staphylococcus
Staphylococcus, 2007, mastilo na papiru. Bilježnica. Svaka stranica: 37 × 37 cm. IMEC / Fonds Dado.
Perške pijanice Perške pijanice
Perške pijanice, 2008, mastilo na papiru, 31,5 × 24,5 cm.
Perške pijanice Perške pijanice
Perške pijanice, 2008, mastilo na papiru, 31,5 × 24,5 cm.
Perške pijanice Perške pijanice
Perške pijanice, 2008, mastilo na papiru, 31,5 × 24,5 cm.
Perške pijanice Perške pijanice
Perške pijanice, 2008, mastilo na papiru, 31,5 × 24,5 cm.
Perške pijanice
Perške pijanice, 2008, mastilo na papiru, 24 × 31 cm.
Perške pijanice
Perške pijanice, 2008, mastilo na papiru, 24 × 31 cm.
Perške pijanice
Perške pijanice, 2008, mastilo na papiru, 24 × 31 cm.
Perške pijanice
Perške pijanice, 2008, mastilo na papiru, 24 × 31 cm.
Perške pijanice
Perške pijanice, 2008, mastilo na papiru, 24 × 31 cm.
Bez naslova Bez naslova
Bez naslova, 2009, mastilo na papiru, 31,5 × 24,5 cm.
Bez naslova Bez naslova
Bez naslova, 2009, mastilo na papiru, 31,5 × 24,5 cm.
Bez naslova Bez naslova
Bez naslova, 2009, mastilo na papiru, 31,5 × 24,5 cm.