Obavještenje zakačeno na drvetu
Obavještenje zakačeno na drvetu
Obavještenje zakačeno na drvetu, blizu Dadove rođene kuće, na Cetinju. Foto: Pascal Szidon.
Podesite veličinu prozora da biste uvećali ili smanjili sliku. Kliknite ovdje za veliko uveličavanje.
Početna