Odora Marije L., n10
Odora Marije L., n10
Dado, Odora Marije L., no 10, ulje na suknu, 278 × 150 cm. Foto: Claude Lemarié. Podesite veličinu prozora da biste uvećali ili smanjili sliku. Kliknite ovdje za veliko uveličavanje.Početna