Kapela Svetog Luke na početku Dadovih radova, dok je samo koristio plavu i bijelu boju